Αξιολόγηση εμπειρίας χρηστών για τις υπηρεσίες του Green Water Drone:

https://tinyurl.com/gwdmeeting